la natura - la naturaleza - la nature

català español français English
la terra
el sòl
la tierra
el suelo
la terre
le sol
earth
soil, ground
l'argila la arcilla l'argile clay
el fang el barro, fango la boue mud
la pols el polvo la poussière dust
la gespa, l'herba la hierba l'herbe grass
el fenc el heno le foin hay
la palla la paja la paille straw
la planta / les plantes planta(s) plante(s) plant(s)
l'arrel, la rel la raíz la racine root
la fulla / les fulles hoja(s) feuille(s) leaf / leaves
la flor / les flors la flor / las flores fleur(s) flower(s)
el gira-sol el girasol, mirasol le tournesol sunflower
la rosa " la rose
l'avet / els avets abeto(s) sapin(s) fir(s), evergreen(s)
el pi el pino le pin pine
l'arbre / els arbres el árbol / los árboles arbre(s) tree(s)
el bosc
 
el bosque
la selva, jungla
la forêt
la jungle
forest
rainforest
el parc el parque le parc park
el foc
l'incendi
el fuego
el incendio
le feu
l'incendie
fire
conflagration
el fum el humo la fumée smoke
la cendra la ceniza la cendre ash
el volcà el volcán le volcan volcano
la serra la sierra, cordillera
 
la cordillère
[chaîne de montagnes]
mountain range/belt
la muntanya la montaña la montagne mountain
el mont el monte le mont mount
el pujol, turó el cerro, la colina la colline hill
la cova, caverna, gruta la cueva, caverna la caverne, grotte cave
la vall el valle la vallée valley
la presa d'aigua la presa, represa le barrage dam
el salt d'aigua,
la cascada
el salto de agua,
la cascada
la chute d'eau,
la cascade
waterfall
 
el llac, (l'estany) el lago le lac lake
la llacuna la laguna la lagune lagoon
la bassa el estanque l'étang pond
el pantà, la maresma, l'aiguamoll el pantano, la marisma le marais, marécage marsh
la plana, planura, planúria la llanura, la planicie la plaine plain
el prat la pradera la prairie, le pré meadow, grassland
el pasturatge el prado le pâturage pasture
el camp el campo le champ field
el molí de vent
el molí d'aigua
el molino de viento
el molino de agua
le moulin à vent
le moulin à eau
windmill
watermill
el pou d'aigua el pozo (de agua) le puits water well
el pont el puente le pont bridge
el curs d'aigua el arroyo, (la rivera) le ruisseau stream, rivulet
el riu el río la rivière, le fleuve river
l'oceà el océano l'océan ocean
el/la mar el mar la mer sea
l'alga / les algues el alga [f] / las algas algue(s) seaweed(s)
l'ona marina, l'onada la ola del mar la vague sea wave
l'escuma, l'espuma la espuma l'écume foam
el vapor " la vapeur steam
l'arxipèlag l'archipiélago l'archipel archipelago
l'illa la isla l'île island
la costa " la côte coast
la platja la playa la plage beach
el desert el desierto le désert desert
la duna / les dunes duna(s) dune(s) "
la sorra la arena le sable sand
el còdol, cudol el canto rodado,
el guijarro
le galet pebble
la pedra la piedra la pierre stone
la roca " la roche rock
el marbre el mármol le marbre marble
el diamant el diamante le diamant diamond
el robí el rubí le rubis ruby
el safir el zafiro le saphir sapphire
la maragda la esmeralda l'émeraude emerald
l'ambre el ámbar l'ambre amber
el carbó el carbón le charbon coal
el petroli el petróleo le pétrole oil, petroleum
el gas el gas / los gases gaz gas(es)
el metall / els metalls el metal / los metales le métal / les métaux metal(s)
el plom el plomo le plomb (the) lead
l'estany el estaño l'étain tin
el ferro el hierro, (fierro) le fer iron
l'acer el acero l'acier steel
el coure el cobre le cuivre copper
el bronze el bronce le bronze [cuivre + étain]
el llauttó el latón le laiton [cuivre + zinc] brass
l'argent la plata l'argent silver
l'or el oro l'or gold