la família - la familia - la famille - family

català español français English
els avis los abuelos les grands-parents grandparents
l'avi
l'àvia
el abuelo
la abuela
le grand-père
la grand-mère
grandfather
grandmother
els pares los padres les parents
el pare, papa
la mare, mama
el padre, papá, papi
la madre, mamá
le père, papa
la mère, maman
father, dad
mother, mom
l'home
la dona
el hombre
la mujer
l'homme
la femme
man
woman
l'espòs, el marit
l'esposa, la muller, (dona)
el esposo, marido
la esposa
l'époux, le mari
l'épouse
husband
wife
el cunyat
la cunyada
el cuñado
la cuñada
le beau-frère
la belle-sœur
brother-in-law
sister-in-law
els parents los parientes les "parents proches" relatives
el padrí
la padrina
el padrino
la madrina
le parrain
la marraine
godfather
godmother
l'oncle, el tiet
la tia, (tieta)
el tío
la tía
l'oncle
la tante
uncle
aunt
el nebot
la neboda
el sobrino
la sobrina
le neveu
la nièce
nephew
niece
el cosí
la cosina
el primo
la prima
le cousin
la cousine
cousin
el noi
la noia
el chico, muchacho
la chica, muchacha
le garçon
la fille
boy
girl
el fill
la filla
el hijo
la hija
le fils
la fille (de)
son
daughter
el germà
la germana
el hermano
la hermana
le frère
la sœur
brother
sister
[m] el bessó / els bessons
[ f ] la bessona
gemelo(s)
la gemela
jumeau(x)
la jumelle
twin(s)
[m] el nen
[ f ] la nena
el niño
la niña
l'enfant child
el nadó, bebè el bebé le bébé baby
el convidat / els convidats el invitado, huésped invité(s), hôte(s) guest(s)
el visitant / els visitants visitante(s) visiteur(s) visitor(s)
el xicot, nuvi
la xicota
el novio
la novia
le petit-ami, fiancé
la petite-amie, fiancée
boyfriend
girlfriend
[m] l'amic
[ f ] l'amiga
el amigo
la amiga
l'ami
l'amie
friend
l'enemic / els enemics enemigo(s) ennemi(s) enemy / enemies
[m] el veí / els veïns
[ f ] la veïna
vecino(s)
la vecina
voisin(s)
la voisine
neighbour(s)
la persona / les persones persona(s) personne(s) person(s)
la gent la gente les gens people