el cos - le corps - body

català français English
la pell
els pèls
la peau
les poils
skin
els cabells les cheveux hair
el cap la tête head
el front le front forehead
el crani le crâne skull
el cervell le cerveau brain
la cara le visage face
l'ull / els ulls l'œil / les yeux eye(s)
l'orella l'oreille ear
el nas le nez nose
el bigoti la moustache mustache
la barba la barbe beard
la galta la joue cheek
els llavis les lèvres lips
la boca la bouche mouth
la llengua la langue tongue
la dent / les dents " tooth / teeth
el mentó le menton chin
el coll le cou neck
la gola la gorge throat
el pit les seins breast
el cor le cœur heart
la sang le sang blood
el pulmó / els pulmons poumon(s) lung(s)
el ventre
l'estómac
le ventre, l'abdomen
l'estomac
belly
stomach
l'intestí l'intestin intestine
el fetge le foie liver
els ronyons les reins kidneys
l'esquelet le squelette skeleton
l'os / els ossos l'os / les os bone(s)
l'esquena le dos back
l'espatlla l'épaule shoulder
el braç / els braços le/les bras arm(s)
el colze le coude elbow
el canell le poignet wrist
el puny le poing fist
la mà / les mans main(s) hand(s)
el polze le pouce thumb
els dits les doigts fingers
l'ungla l'ongle fingernail, nail
les natges les fesses buttocks
les cuixes les cuisses thighs
la cama / les cames jambe(s) leg(s)
el genoll le genou knee
el turmell la cheville ankle
el taló le talon heel
peu(s) pied(s) foot / feet
el dit del peu le doigt de pied, l'orteil toe

la medicina - la médecine - medicine

català français English
la salut la santé health
l'ambulància l'ambulance
l'hospital l'hôpital hospital
l'infermera l'infirmière nurse
el metge,
el doctor
le médecin,
le "docteur"
physician,
medical doctor
el psiquiatre le psychiatre psychiatrist
el dentista le dentiste dentist
la farmàcia la pharmacie pharmacy, drugstore
la medicació le médicament medication
el preservatiu,
el condó
le préservatif,
la "capote"
condom